Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Wing Chun
05.01.2010

Wing Chun
Wing Chun (TZ: 詠春, ZZ: 咏春, pchinjin: Yǒng chūn, český přepis Jung-čchun), někdy též Wing Tsun, Ving Tsun či Yong Tjun je jihočínské bojové umění. O jeho celosvětové rozšíření se postaral zřejmě mediálně nejznámější představitel tohoto stylu Yip Man, který provozoval svou školu v Hongkongu. Díky tomu je dnes toto umění (nesprávně) považováno za hongkongský styl. V různých variantách je rozšířeno po celé jihovýchodní Asii od Číny přes Thajsko, Vietnam až po Malajsii. V Česku převažují styly hongkongské, jediným výrazným zástupcem „pevninského“ Wing Chun u nás je škola Mai Gei Wong Wing Chun (viz níže).

Jméno tohoto umění lze nejlépe přeložit jako Věčné jaro; často se také nepřesně uvádí význam Krásné jaro. Slovo jung (wing) znamená „věčný, stálý“ a má navozovat představu nikdy nekončícího procesu; čchun (chun) znamená „jaro“ – symbolizuje zrod, vznik. Přeneseně by se tedy dalo hovořit o „věčném jaru“ jakožto neustálé, návazné, nekončící akci, která se znovu a znovu rodí podle toho, jakou techniku používá protivník.
Pokud jde o různost názvů/přepisů:
– „Wing Chun“ je vnímán jako komplexní zastřešující název tohoto umění kdekoliv ve světě (vychází z používání druhou generací po Yip Manovi)
– „Ving Tsun“ používal přímo Yip Man také kvůli asociaci „V“ jako vítězství (victory)
– „Wing Tsun“ používá Leung Ting a největší organizace tohoto stylu EWTO
– „Wing Tsung" používá Hans-Jörg Reimers, který se odtrhl od organizace a založil se svými mistrovskými žáky vlastní svaz bojového umění World Martial Arts Alliance (WMAA)
– „Yong Tjun/Chun“ je přepis („tjun“ ovšem chybný) z mandarínštiny/standardní čínštiny (na rozdíl od předchozích termínů vycházejících z kantonštiny)
Historie Wing Chunu
Začíná v klášteře Šaolin, v místě s mnohasetletou tradicí vývoje a praktikování bojových umění. Největšího rozkvětu bylo dosaženo v období dynastie Ming (1368–1644). Právě v té době se v Šaolinu téměř každý mnich věnoval cvičení wu-šu a právě tehdy také doznala bojová organizovanost osazenstva kláštera nejvyššího stupně. Mingové spatřovali v bojovém umění národní klenot a proto jej všemožně podporovali. Nezřídka byli mniši ze Šaolinu členy expedičních skupin pohybujících se v hraničních oblastech státu.
Poté, co byla dynastie Ming pokořena Mandžuy (dynastie Čching (1644–1911), proběhly celou zemí represivní zásahy vůči jakýmkoliv formám odporu proti novému pořádku. V Šaolinu, jako v organizované, bojově velmi zdatné enklávě, spatřovala nová vláda velké nebezpečí a tak nechala klášter srovnat se zemí. Mnoho mnichů se navzdory mandžuskému běsnění zachránilo a rozprchlo se do různých koutů země. Stali se pak součástí tajných spolků (někdy je i sami zakládali) ve víře, že se jednoho dne vrátí k moci dynastie Ming.
Starý šaolinský styl, Hung Fa ji (kuen), který se podařilo uprchlým mnichům rozšířit do všech koutů Číny, byl pravděpodobně kolébkou, ze které, kromě jiných, vzešlo také umění Wing Chun. Po zničení kláštera a s ním i budovy Wing Chun Tong v jeho areálu, přejal část tohoto jména nově se rodící styl.
Wing Chun na Západě
První školu v Evropě založil Lee Sing v Anglii v 50. letech. V západním světě se z Wing Chun, podobně jako z jiných bojových umění, stala komerční záležitost. Nejúspěšnějším komerčním projektem je zřejmě EWTO (Europäische Wing Tsun Organisation, Evropská organizace Wing Tsun, dříve propagující styl Leung Ting, nyní více autonomní), který je pod správou Keitha Kernspechta, se sídlem v německém Langenzellu.
Komerčně pojaté organizace též hojně spojují výuku Wing Chun s filipínským bojovým uměním Eskrima (EWTO), Skirmen (AVSE, Missing Link).
Wing Chun v Česku
Historie českých škol spadá až do roku 1990 když se Ivan Rzounek vrátil z delšího pobytu v zahraničí a založil historicky první školu WingVing ChunTsun v ČR, tehdy v rámci EWTO (nyní pod patronací Rakouského Si-Fu Olivera Königa). Zanedlouho se na trh propracovaly i další významné školy (např. ELYWCIMAA, organizace Si-Fu Wilhelma Blecha (jehož první školy zalozil a vedl mezi lety 1993 -1999 rovněž Ivan Rzounek), také Němce, propagující styl Lok Yiu žáka Yip Man od roku 1950. Další školy jsou méně známé nebo s nedostatečnou členskou základnou. Postupem času se od EWTO separovaly další větve, z nichž nejvýraznější změny byly v roce 2002, kdy vznikla AVSE (Si-Fu Ladislav Hodač) a v roce 2006, kdy došlo k rozpadu de facto celé severní větve EWTO v Česku.
Významnější školy v ČR
Název školy Představitel v ČR Počet škol Vyučovaný styl
Asociace Ving Tsun, Security systém, Eskrima (AVSE)
Ladislav Hodač
19 Heinrich Pfaff

Evropská Wing Tsun organizace (EWTO)
Lukáš Holub, Roman Lázenský, Jiří Schwertner
13 Leung Ting

Mai Gei Wong Wing Chun International
Ivan Rzounek
5 Mai Gei Wong

Lok Yiu Wing Chun (ELYWCIMAA)
Petr Brunner, Petr Kozár, Kamil Komm
12 Lok Yiu

WMAA Wingtsung
 6 H. J. Reimers

Emin Boztepe Martial Art System (EBMAS)
Rudolf Zeman, Martin Jelínek, Petr Píše
3 Emin Boztepe

Avci Wing Tsun, Avci Escrima (WTEO)
Michal Ryjáček
2 Salih Avci

Další školy v ČR
Název školy Představitel v ČR Počet škol Vyučovaný styl
Tiger's Wing Chun
Marcel Galuszka
1 Wong Shun Leung

International Wing Chun Academy
 ??? 1 Tsui Seung Ting

Formy
Tak, jak se učí ve škole Yip Man Hong Kong Wing Chun (hlavní proud) – jiné školy mají pojetí odlišné:
• beze zbraně
o Siu Nim Tao (siu nim tau – malá myšlenka, představa)
o Chum Kiu (čam kju – hledání nebo potápění mostu)
o Biu Jee (biu dží – bodající prsty)
o Muk Yan Jong (muk jan džong - dřevěný panák)
• se zbraní
o Luk Dim Bun Kwun (luk dym bun kwann - 6 a 1/2 technik tyce)
o Baat Cham Dao (bát čam dao - osm zpusobu pouziti noze)
Principy
Tak, jak je učí Leung Ting WT (jiné školy mají principy odlišné):
Princip pohybu
Buď jako voda...
Je-li cesta volná, jdi vpřed.
Pokud Ti nestojí nic v cestě, postupuj přímo vpřed.
Není-li cesta volná, přilep se.
Pokud je v cestě překážka, spoj se s ní.
Je-li soupeř silnější, podvol se.
Používá-li protivník velkou hrubou sílu, je nesmysl se jí stavět do cesty. Je potřeba se síle vyhnout.
Ustupuje-li soupeř, následuj ho .
Udělal-li soupeř chybu a stahuje-li se, pronásleduj ho.
V principu se jedná o chování vody. Ve Wing Chunu, stejně jako v čínské filozofii a pojetí života vůbec, platí, že tvrdost a strnulost znamená smrt a přizpůsobivost, pružnost a měkkost znamená život.
Princip síly
ničivý i poddajný.
1. Osvoboď se od své vlastní síly.
Nesmíš být ztuhlý, Tvoje pohyby musí být plynulé, uvolněné a výbušné.
2. Osvoboď se od síly soupeře.
Nepřetlačuj se se soupeřem, využij jeho síly, aby se do Tebe „propadl“...
3. Podvol se síle soupeře a přidej svoji.
4. Využij sílu soupeře proti němu
Jiné Wing Chun styly (neúplný seznam)
• Fong Sung Wing Chun (Gu Lo Wing Chun - poslední fáze života Leung Jana, kdy zacal učit wing chun ve vesnici Gu Lao, okrsek Heshan, Kuang-tung)
• Fut Sao Wing Chun
• Gu Lo Wing Chun (Gu Lo Wing Chun - poslední fáze života Leung Jana, kdy zacal učit wing chun ve vesnici Gu Lao, okrsek Heshan, Kanton)
• Hay Ban Wing Chun
• Lee Sing Wing Chun (mix Gu Lao Wing Chun a Yip Man Hong Kong Wing Chun)
• Chi Sim Weng Chun (příbuzný, ale odlišný styl rodin Lo a Tang)
• Wodang Weng Shun
• Yuen Kai San Wing Chun (dnes dělený na Mai Gei Wong, Sum Nung a Wong Jing wing chun)
• Hung Fai Yi Wing Chun
• Pan Nam Wing Chun
• Vinh Xuan Quien Phai (vietnamská odnož Wing Chun pocházející od Yuen Chai Wana, bratra Yuen Kay Shana)
• Pa fa Lin Wing Chun
• Yiu Kay Wing Chun
• Chan Yiu Min Weng Chun (rodinný styl učitele Yip Mana, Chan Wah Shuna)
• Ling Nam Wing Chun Wing Chun

Zdroj:
wikipedia.orgzdroj: youtube.com

zobrazeno: 20736 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce