Nejbližší akce

Anketa

Můj nejoblíbenější styl

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Články

Bokator

Bokator je tradiční Khmérské bojové umění, které již před tisíci lety používala armáda Khmérské říše.

Yoga-historie

Jóga (v dévanágarí योग, v původním konkrétním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení) znamená obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (paramátman / Brahman (=Brahma)). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout.

Bartitsu

Jak rozpoznat sebeobrannou situaci? Zahájení obrany a ukončení sporu? Když musíme chránit partnera, dítě, klienta. V kanceláři i v letadle (pro viktoriánské puritány ve vzducholodi). Fakt velký průšvih -nůž či střelná zbraň na scéně.

Kyusho

 Kyusho-jitsu – vitální body
...body co pracují pro vás

Napříč všemi bojovými uměními a styly se tu a tam setkáme s pojmem vitální nebo tlakový bod. Skoro každý bojovník tuší a možná že i ví, co to vitální bod je. Je to místo, které má velký význam pro taktiku boje, techniku, vítězství. Tento bod je citlivý, bolestivý, paralyzující, a možná že i smrtelný. Každý z nás, co se o bojová umění zajímáme, tak minimálně jedenkrát viděl mapu akupunkturních bodů, a možná pak i tušil, že to nějak souvisí s vitálními body. Ano, souvisí to velmi úzce, vitální body vyobrazené na těchto mapách mají víc něž jedno použití. Dají se využít pro léčení  viz akupunktura, akupresura a jiné lečebné postupy, ale i pro boj viz Kyusho-jitsu, Dim Mak a další.

Taekwondo GTF

Grand master Park Jung Tae: 9. dan Taekwondo (GTF), 8. dan Taekwondo (ITF)
Zakladatel: Global Taekwondo Federation (GTF)
Narozen: v Severní Koreji r. 1943 v době Japonské okupace
Zemřel: 11. dubna 2002 v Kanadě, Toronto.

Krabi krabong

Krabi Krabong
Odkud vzešel thajský box?
Připadá vám thajský box extrémně tvrdý? Pak ještě neznáte Krabi Krabong. 

Pankration

Gladiátor
Gladiátor (lat. gladiator, „ten, kdo používá meč, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika.

Panantukan

Panantukan / Suntukan
Tento název se stal známým především díky Danu Inosantovi v letech 1970-?? a od té doby si získává stále větší oblibu.foto zdroj: pamausa.com

Sikaran

Sikaran / Pananjakman / Sipa
Sipa a Sikaran jsou výrazy pro kop nebo kopání /nohou/.Pananjakman bývá součástí některých stylů /Panantukan/ a obsahuje různé kopy na spodní pásmo /kolena,stehna,genitálie/.
foto zdroj: sikaranvt.com

Keysi Fighting Method

Keysi Fighting Method
KFM se zrodilo 12.10.1957 v malém hornickém městečku na předměstí Seville ve Španělsku, kdy se narodil Justo Dieguez Serrano.

Kajukenbo

Kajukenbo
 
Kajukenbo
je havajské bojové umění, které vytvořil Mistr EMPERADO v letech 1947 a 1950.
Kajukenbo je tradiční bojové umění, které využívá různých metod sebeobrany a rozvoj jak fyzické tak duševní síly člověka.
 

Shuai Jiao

Shuai Jiao ( šuai čiao) je obecný název pro zápasnické umění na území Číny. Už před naším letopočtem se začalo formovat v armádních kruzích jako prostředek pro zvýšení bojových dovedností a metoda k testování sil mezi vojáky. V zápase jde obecně o to, aby byl soupeř bez pomoci úderů a kopů položen na zem, na záda, případně vyhozen ze zápasiště.

Qwan Ki Do

QWAN KI DO

Je to  styl založený v šedesátých letech vietnamským mistrem bojových umění Pham Xuan Tongem. Vychází z původních vietnamských bojových umění, ale byl také ovlivněn čínskými technikami a taoistickou filosofií. V qwan ki do se vyučuje jak boj beze zbraně, tak boj se zbraněmi a to s vietnamskou šavlí, dlouhá hůl, dvě krátké hole a speciální nože.

Hakko ryu jujutsu

Hakkoryu jujutsu - zakladatel:
Tradiční školu japonského jujutsu HAKKORYU založil velmistr OKUYAMA RYUHO shodaisoke, který se narodil v roce 1901 v prefektuře Yamagata a zemřel 26.11.1987 v městě Omiya (prefektura Saitama) v Japonsku. Za svého života Okuyama sensei procestoval celé Japonsko až po Okinawu a studoval v různých ryu (školách, systémech) bojových umění.

IAODG

IAODG s.r.o. - moderní metody boje
Metoda bojového systému International Association ODG (operational defence group) vychází z dlouhodobých zkušeností v terénu a byla navržena jako odborný vzdělávací program profesní obrany.
Tento bojový systém obsahuje souhrn účinných, jednoduchých a praktických obranných technik, využitelných k efektivní obraně jednotlivce a skupin v nejrůznějších podmínkách současného světa.

Sanda

SANDA neboli SAN SHOU

San Shou je plnokontaktní bojový sport vycházející z tradičního čínského Wushu a čerpá z jeho nezměrného bohatství. Od roku 1991, kdy se konal světový šampionát ve Wushu, je pravidelnou součástí všech následujících soutěží. V současné době je provozován ve více než 70 státech a v Severní Americe se stal profesionálním sportem.
 

Tang Soo Do

Tang Soo Do
je korejské bojové umění, sebeobranná disciplína, zformovaná na základě starodávných korejských bojových systémů.
TANG – znamená úder nebo útok
SOO (čti su) – znamená ruce
DO – životní cesta či umění
 

Pa Kua

PA KUA
Bojové umění Pa Kua pochází ze severní Číny. Přesné místo ani čas vzniku tohoto stylu není známo. První zmínky o něm se objevují kolem roku 1800. Za zakladatele Pa Kuy je považován bojovník Tung Hai Chuan.

Shaolin Kempo

Shaolin Kempo
 je jednou z mnoha doposud živoucích tradic Asie. Japonské slovo Kempo se píše stejnými znaky jako čínské Chuan fa - jeho význam znamená "učení pěsti" či "věda o boji pěstmi". Kempo je nauka, celkový komplex duchovní a tělesné kultury. V jeho vývoji se odráží tisícileté tradice boje se zbraněmi i bez nich. Je cestou harmonie člověka se světem, který jej obklopuje.
 

Goshindo

Goshindo  
V překladu "Cesta ochrany těla", je moderní styl Jiu jitsu. Svůj původ má ve Francii. Kolem roku 1987 vznikly mezi Francouzskou federací Ju jutsu a Jiu jitsu školou kde působil Alain Sailly názorové rozdíly ohledně zkouškového řádu. Nato založil Roland Maroteaux se svým žákem Alainem Saillym Francouzkou federaci Goshindo, ve které bylo od samého začátku osm škol. O rok později převzal A.Sailly od svého učitele vedení školy a vyučoval tam Jiu jitsu, Goshindo, Judo, Sambo, Zápas.

Yoseikan

Yoseikan
Yoseikan Budo je bojové umění spojující prvky kempo karate, aikijutsu, goshin jutsu, judo, kendo a iaido. Je to unykátní bojový systém, který využívá sílu a energii soupeře.Yoseikan Budo má i svoji sportovní podobu. Skládá se z pěti disciplín. Je to klasický zápas beze zbraně, zápas s nožem, zápas s dlouhým mečem, zápas s jednoručním mečem a kata / stínový box /.Yoseikan Budo je velmi účinný a efektivní způsob sebeobrany beze zbraně i se zbraňí. Není to pouze bojové umění, ale i životní filozofe.
YOSEIKAN  formy: Yoseikan Aiki, Yoseikan Kenpo , Yoseikan Bajutsu ,  Yoseikan Karate,  Yoseikan Iaido                
                                  Yoseikan Kenjutsu ,  Yoseikan Training , Yoseikan Sparring, Yoseikan Goshin-Jutsu
 

Jiei-jutsu

Jiei-Jutsu
Jedná se o efektivní sebeobranu založenou na mnohaletých praktických bojových zkušenostech. Původní sebeobranný systém dostává název JIEI-JUTSU Matsumata Ryu. Jako doplněk sebeobraných technik, jsou k systému přiřazeny i  základní techniky Batto-Jutsu (techniky tasení meče, v čechách známé spíše jako Iaido).
Vzhledem k velkému množství bojových umění by mohli veškeré definice JIEI-JUTSU splývat s jinými směry sebeobraných systémů, ale vzhledem k výhradnímu individuálnímu přístupu ke studentům se jedná o velmi efektivní ucelený sebeobranný systém.

Hung Gar

Hung Gar
Hung Gar Kung Fu je styl, který pokračuje v tradici jihočínského Fukienského šaolinského chrámu. Původ spadá do doby Mandžuské invaze v Číně (dynastie Čing 1644 – 1911).
Gu Sin byl opat Fukienského šaolinského chrámu. Žil v 17. století a byl expert na bojová umění se specializací šaolinská tygří pěst. Jeho studentem byl Hung Hei Goon. Byl silný a inteligentní, naučil se od svého mistra všem dovednostem a nakonec se stal jeho nejlepším žákem. Hung Hei Goon s několika dalšími studenty Šaolinu, z nichž někteří byli úředníci dynastie Ming a někteří uprchlíci, nenáviděl vládu dynastie Čing. Podíleli se na revolučních aktivitách proti dynastii Čing a na znovunastolení dynastie Ming.
Vláda dynastie Čing byla o jejich aktivitách informována a její informátoři rovněž odhalili ústředí v šaolinském chrámu. Poslala armádu, aby chrám zničila a pozabíjela mnichy i všechny ostatní, kteří v Šaolinu našli útočiště. V noci, když všichni spali, podnikla armáda brutální útok, během kterého byla většina lidí zabita a chrám byl spálen. Naštěstí Gu Sin, Hung Hei Goon a někteří další dokázali uniknout a ukrýt se v nedaleké jeskyni. Gu Sin řekl Hung Hei Goonovi a ostatním uprchlíkům, že v těch místech nemohou déle zůstat, jinak je armáda dynastie Čing vypátrá. Jelikož pro velkou skupinu je těžké se skrýt, museli se rozejít a rozdělit na různá místa po Číně, skrýt svou skutečnou totožnost a o Šaolinu už se nikdy nezmínili. Gu Sin ustanovil Hung Hei Goona vůdcem uprchlíků a pověřil ho odpovědností za šíření a další rozvoj šaolinského Kung Fu v Číně. Rovněž mu řekl, aby vedl lid k neustálému odporu proti dynastii. Z důvodu bezpečnosti se rozhodli použít Hung Hei Goonovo jméno pro název systému Kung Fu. Také změnili pohyby šaolinského pozdravu a některých dalších technik jako tajný signál skupiny uprchlíků ze Šaolinu.
Tradiční pohyby šaolinského pozdravu mají podobu mnicha modlícího se k Budhovi, tedy spojení dlaní před hrudníkem a úklona k vyjádření respektu. Tento pozdrav byl pozměněn do podoby obou rukou propínajících se před hrudníkem, pravá zavřená do pěsti a levá otevřená jako dlaň tlačící kupředu. Měl značit snahu o sjednocení odporu proti vládě dynastie Čing a znovunastolení dynastie Ming. Všechny tyto pohyby se předávaly z generace na generaci až do dnešních dnů. Význam pohybů už dávno pozbyl smyslu, ale duch volnosti šaolinských uprchlíků je v tradici Hung Garu stále živý. Šaolinský chrám byl zničen, ale narodilo se dítě – Hung Gar Kung Fu. 
 

Yamaue Aiki Jutsu

Soke Jimmy Keido Yamaue
宗家 ジンミ啓道山上
Soke Jimmy Keido Yamaue je jedním z nejvýznamějších přestavitelů Budo 武道. Bojová umění praktikuje již přes 50 let a své zkušenosti získal během mnoha let studia v Japonsku, Číně, ale také v Evropě a Americe. Pochází z váženého samuraiského rodu, jehož rodovým znakem je tachibana 橘 - jeden z druhů citroníku. Narodil se v roce 1946 a absolvoval univerzitu Ritsumeikan v Kyótó v Japonsku.
Je obtížné říci, kdy přesně začal s Aiki Jutsu 合氣術, protože se narodil v budo rodině. Jeho otec ho učil judo 柔道 a chiropraktické techniky, u jednoho ze svých strýců studoval goju-ryu karate 剛柔流空手 a jeden z jeho dědečků ho učil aiki jutsu 合氣術 a aikido 合氣道. Dědeček - Takuma Hisa (1895-1979) byl velkým mistrem daito-ryu aikijujutsu 大東流合氣柔術 a zakladatelem Takuma-kai v Japonsku. Vznik Yamaue-ryu Aiki Jutsu lze tedy zobrazit následovně: Takeda Aiki Bujutsu → Daito-ryu Aikijujutsu → Yamaue-ryu Aiki Jutsu.
Soke také studoval shorin-ji kempo 少林寺拳法 (japonská varianta šaolinského kung-fu obsahující také techniky Daito-ryu) a mnoho druhů čínského kung-fu. Ve světe je známý jako 10. dan Yamaue-ryu Aiki Jutsu 山上流合氣術 a 10. dan Nord Shaolin Kung-fu 北少林拳 (nový systém podobný Shorinji Kenpo, obohacený o více technik Aiki Jutsu). Obdržel mnoho "budo" ocenění, zejména pak členství v Hall of Fame.
Soke Yamaue je buddhistickým knězem císařského kláštera Daikaku-ji 大覚寺 (Klášter Velké Paměti) a hlavně sagského císařského kláštera Daisho-ji 大聖寺 (Klášter Velké Svátosti) a v Evropě pracuje jako kulturní atašé obou těchto klášterů.
Všichni mají možnost studovat společně se soke Yamaue. Vyučuje Jujutsu 柔術, Aiki Jutsu 合氣術, Kobudo 古武道 a Nord Shaolin Kung-fu 北少林拳 po celém světě.

Hapkido

Hapkido
Před tím než začneme číst řádky o historii vzniku HAPKIDO, si na úvod řekněme, že toto bojové umění nebylo vytvořeno jen prací jednoho člověka. V literatuře se můžeme dočíst o několika teoriích vzniku HAPKIDO. Níže na těchto stránkách je k přečtení jedna z verzí popsána v knize“Šota Šou Hapkido“. 
 

Won Hwa Do

Co je Won Hwa Do
Won Hwa Do je fyzicky mladé bojové umění, založené na kruhových pohybech. Založil ho velmistr Han Bon Ki začátkem 70 let v Jižní Koreji. Přes svůj mladý věk v sobě zahrnuje toto mladé bojové umění více než 5 tisíc letou tradici Korejského národa.
Touha velmistra Hana o vytvoření tohoto bojového umění ho zavedla daleko do hor, kde si jednou v hluboké meditaci všiml krouživého pohybu svých dlaní (základní pohyb WHD „Bison“). Uvědomil si že většina pohybů ve vesmíru jsou kruhové a stále se opakující cykly (pohyby planet, častí atomů anebo cyklicky se opakující roční období). Tento zážitek ho ovlivnil natolik, že i Won Hwa Do využívá tyto kruhové pohyby.

Allkampf-jitsu

Co je Allkampf-jitsu
Allkampf-Jitsu (AKJ) je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce.

FISFO

Tento profesionální výcvik byl založen mistrem Charlesem Joussot 5.dan Penchak Silat, zakladatelem a prezidentem organizace FISFO.

Taekyon

Taekkyon je starý korejský bojový sport, kde je povoleno kopání a podrážení, které mají za cíl srazit protivníka na zem. Turnaje měly často amatérský charakter a zúčastňovali se jich obyčejní lidé, jako tomu bylo u boxerských soubojů ve staré Anglii. Trénovali ho často nevzdělaní venkované a nejednou měl charakter rodové rivalizace. Taekkyon byl zakázan na počátku 30. let 20. století japonskými okupačními zákonodárci a od té chvíle začal pomalu zanikat.

Togakure ryu Ninjutsu

Shihan Luboš Pokorný studuje v Japonsku u Dr. Masaaki Hatsumiho, 34. velmistra Togakure Rju Ninjutsu. Je prvním studentem a šiřitelem Bujinkanu (Ninjutsu) z české země. V roce 1991 založil Bujinkan Czech Dojo.

Muso Jikiden Eishin Ryu

Sekiguchi Kómei-Sensei dnes říká:

 " Nihon Kobudó Iai-Jutsu je umění, které cvičením s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka. Počet lidí, kteří toto bojové umění nadšeně cvičí se den ode dne zvyšuje. A to nejen v Japonsku, ale na celém světě. Je pro mě velkým zdrojem štěstí, že lidé na celém světě následují cestu Iai, a tím zažívají skutečné přátelství."
 
Jeho moto:
Iai Shushin – Zdokonalování osobnosti cvičením Iaidó.

Kung Fu

Kung-fu
Kung-fu (功夫 , pinyin gongfu) je výraz, kterým se mimo Čínu souhrnně označuje široké spektrum čínských bojových umění se zbraní i beze zbraně, působících navenek jak tvrdě, tak měkce, jak agresivně, tak umírněně.

Řecko-římský styl

Dějiny zápasu řecko-římského.

Zápas je jedním z nejstarších tělesných cvičení; jest obrazem boje člověka, jenž užívá výhradně svých přirozených zbraní, aby přemohl svého soupeře. O zápasu mluví historie národů. V šerém dávnověku byl člověk, pán tvorstva, odkázán v boji o svoje bytí pouze na tělesné síly, udělené mu přírodou, a až sem sahají stopy dnes tak vyspělého zápasnického umění.

Wrestling

Wrestling, nebo pro wrestling, je nesoutěžní profesionální sport, kde jsou zápasy předem domluvené. Wrestling obsahuje prvky souboje, sportu a divadla. Přestože je wrestling sehraný, i zde může dojít ke zranění nebo dokonce smrti.

Sumo

Sumo
" V ústupu je síla. Duby padají, zatímco rákos se jen ohýbá. "

Shaolin wushu

Shaolin Wushu  
Ohromené obecenstvo tleská až cirkusovému vystoupení, v jehož závěru mistr olizuje do červena zbarvený rozžhavený kov. Součástí představení je řada sestav se zbraněmi, připomínající gymnastické cvičení. Perfektní rovnováhu předvádějí cvičenci bojující proti sobě na dřevěných kůlech. Přerážejí se dřevěné tyče o paže, břicho i holou lebku. Precizní režie, ohromující výprava, včetně makety kláštera, špičková připravenost jednotlivých cvičenců. Atraktivní show. Takto ho známe dnes.

Musado

Základem pro vznik Musado se stalo, stejně jako u Samba, několikero bojových technik. Nejhlavnější směry vycházejí z prastarých korejských Mu Sul stylů: Koong jong Mu Sul, Bulkyo Mu Sul a Sado Mu Sul.

Muay Boran

O mnoho slavnější Muay Thai se de facto vyvinulo právě z tohoto bojového stylu. V překladu znamená "Prastarý box" či "Prastaré boxování" a bývalo používáno, když válečník ztratil zbraň a musel se protivníkovi ubránit holýma rukama. Není překvapivé, že Muay Boran je o mnoho brutálnější a efektivnější než Muay Thai. (Dá se říci, že Muay Thai vzniklo tehdy, když byla do Muay Boranu vložena sportovní pravidla.)


Je založeno na maximalizaci nepřítelových ztrát. V průběhu historie se v Thajsku Muay Boran regionálně rozdělil na několik podstylů, z nichž každý dával přednost jiné vlastnosti.:

Muay Thasao (severní Thajsko) - rychlost a speciálně pak rychlé kopy.
Muay Korat (východní Thajsko) – síla.
Muay Lopburi (střední Thajso) – technická stránka.
Muay Chaiya (jižní Thajsko) – dobrý postoj a obrana.

Zdroj:
wikipedia.org

Nunchaku

Je to snad nejznámější zbraň Rjú kjú kobudo. Svou popularitu získala díky filmům s Brucem Leem jakožto i dalším komerčním filmům.

Mugisul

Mugisul znamená - mugi (zbraň), sul (technika). Mugisul zahrnuje: Kumdo - bojové umění zaměřené na techniky s mečem, bongsul - bojové umění zaměřené na techniky s tyčí, ssang jul gon - bojové umění zaměřené na techniky s nunchaku. Mugisul je poměrně mladé bojové umění pocházející z Jižní Koreje. V čechách jej vyučuje
mistr LEE YOUN JAE ( 7.dan WTF TaekwonDo).


Brzy uvidíte na našich stránkách reportáž o tomto vyjímečném bojovém umění.
foto zdroj:
taehantkd.com

Kjudo

Kjudo - Zen ve stoje
Bojové umění, ve kterém člověk nemá protivníka kromě sebe sama. Vyžaduje co nejužší spojení těla, mysli a luku. Zásah samotný není cílem. Cílem je dokázat v sobě vždy a za všech okolností navodit stejný tělesný i duševní stav, aby se na nejmenší míru omezily faktory, které způsobují odchýlení šípu od cesty ke středu terče. Pak teprve je možné z japonského luku vypouštět šípy správně. Správně vypuštěný šíp vždy zasáhne cíl. Z šípu zabodnutého ve středu terče nelze ale usoudit, zda byl správně vystřelen. Do terče se promítá střelcova duše a s každým „správným“ zásahem je zasažena i ona, a střelec může na své cestě postoupit dál. Kdo se soustředí pouze na propíchnutí papíru na druhém konci dódža, jen si působí rány a oslabuje tělo.

Modern Arnis

Arnis je homogenní válečný systém - bojové umění
Pochází z filipínských ostrovů. Oproti ostatním bojovým stylům připravuje studenta na různé situace, které můžou v ozbrojeném i neozbrojeném konfliktu nastat. Vyučující se zde všechny elementy boje, jako jsou kopy, údery, páky, lámání či hody, nebo boj na zemi. V začátcích se žák naučí ovládat jednu a dvě tyče. A po té tyto principy převést na předměty běžné potřeby, jako jsou např. propisovací tužka, pásek nebo časopis. Tyto nástroje se tak stávají účinnými pomocnými prostředky v boji.

Capoeira

Capoeira
Capoeira bývá představována jako brazilský bojový tanec bývalých otroků. Ve skutečnosti se však stala bojovým sportem s pevnými pravidly a je stále více populární i v České republice.

Wing Chun

Wing Chun
Wing Chun (TZ: 詠春, ZZ: 咏春, pchinjin: Yǒng chūn, český přepis Jung-čchun), někdy též Wing Tsun, Ving Tsun či Yong Tjun je jihočínské bojové umění. O jeho celosvětové rozšíření se postaral zřejmě mediálně nejznámější představitel tohoto stylu Yip Man, který provozoval svou školu v Hongkongu. Díky tomu je dnes toto umění (nesprávně) považováno za hongkongský styl. V různých variantách je rozšířeno po celé jihovýchodní Asii od Číny přes Thajsko, Vietnam až po Malajsii. V Česku převažují styly hongkongské, jediným výrazným zástupcem „pevninského“ Wing Chun u nás je škola Mai Gei Wong Wing Chun (viz níže).

Tchaj-ti

Tchaj-ti čchüan – tradiční čínské bojové umění, v dnešní době praktikované zvláště pro jeho zdravotní aspekty. Cvičí jej jednotlivci v podobě sestav, které charakterizují plynulé, na sebe navazující formy, volně přecházející jedna v druhou. Podle stylu je více či méně zdůrazněna dynamika pohybu.
Tchaj-ti čchüan má příznivý vliv nejen na pohybový aparát člověka, ale také přirozeným způsobem odstraňuje stres a podporuje jeho fyzickou i psychickou odolnost. Přirozeným způsobem pěstuje také etickou stránku bytí.

 


ilustrační foto:
zdroj google.com

Savate

Z francouštiny doslovně přeloženo "Opotřebovaná pantofle". Savate vzniklo ve Francii z původně zvaného bojového umění Chausson. Velkou zásluhu na jeho vzniku měli především námořníci, kteří často navštěvovali Asii a setkávali se zde s místními bojovýmy styly. Savte používali především pouliční rváči v Paříži.
První školu Savate otevřel v roce 1825 francouz Michel Pisseux.

Taekwondo WTF

TAEKWONDO je korejské bojové umění staré tisíce let. Přeloženo do češtiny, znamená cestu sebeobrany prostřednictvím rukou a nohou. Vyznačuje se lehkostí, rychlostí, energií a elegancí pohybu. Historicky mělo jiné názvy, ale stejně jako nese toto umění moderní pojmenování TAEKWONDO, má také moderní podobu, která se neprojevuje pouze v sebeobranném boji, ale i ve sportu a zábavě. Ostatně na korejském poloostrově se nikdy necvičilo pouze za účelem strohé sebeobrany. Přátelské zápasy pořádané po celé zemi sloužily k zábavě a potěšení z udatnosti. Od roku 2000 patří TAEKWONDO mezi olympijské disciplíny.
 

Taekwondo ITF

Taekwondo je korejské bojové umění, které vzniklo v 50tých letech 20. století. Hlavním představitelem a tvůrcem tohoto stylu je Gen. Choi Hong Hi, který skloubil techniky starých bojových stylů Sobagi ( umění rukou ) a Taekyon (umění nohou ) a vytvoril tím zcela nový bojový styl pod názvem Taekwondo ITF.
Taekwondo znamená v překladu Tae ( kopat ) Kwon (úder ) a Do ( duchovní cesta ) - čili duchovní cesta kopů a úderů.
 


ilustrační foto:
zdroj itfindia.com

Aikido

Aikido (合気道, Aikidó) je japonské umění sebeobrany. Je založeno na myšlence neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce.

Název je složen ze tří japonských znaků:
合 – ai – harmonie
気 – ki – energie  
道 – dó – cesta.

 

Kickbox

 

Kickboxing

Kickboxing (Kickbox)je bojové umění, ve kterém se využívají k porážce soupeře (stejně jako v boxu)kopy z tradičních bojových umění (např. karate) a boxerské údery. Kickbox je sport, ve kterém závodníci stojí, a proto zde není povoleno pokračovat v boji, když se jeden z bojovníků ocitne na zemi.
 

Muay thai (thajský box)

Muay Thai, známý též jako thajský box (thaibox) je thajské fullkontaktní bojové umění.
Vyvinulo se patrně z čínských bojových umění a v Thajsku si získalo obrovskou popularitu. Původně se souboje odehrávaly převážně na tržištích. Později začaly vznikat specializované stadiony a zápas se přesunul do klasického ringu. Jedná se o jeden z nejtvrdších bojových sportů. Jsou povoleny údery lokty a koleny. Kromě suspenzoru, chrániče zubů a rukavic se nepoužívají žádné chrániče a bojovníci nastupují k zápasu bosí. Souboj trvá pět kol po třech minutách. Jednotlivá kola jsou oddělena dvouminutovou přestávkou.

Každý zápas začíná tradičním zahajovacím ceremoniálem vai-kru (tanec-modlitba). Bojovníci Muay-Thai nosí z provazu upletené čelenky mong-kol.


 

Brazilian Jujitsu


Brazilské Jiu jitsu je jedno z nejlépe prověřených bojových umění na světě. Desítky mistrů různých odvětví bojových umění vyzvali zástupce rodiny Graciů na souboj a 100% těchto soubojů Graciovi zvítězili.

Jedná se o propracovaný systém práce na zemi, který zahrnuje širokou škálu pákových technik, škrcení a spoustu účinných technik, které Vám umožní bezpečně zneškodnit soupeře.Každá technika je za dobu existence brazilského Jiu-Jitsu tisíckrát prověřena a zdokonalena pro rychlé a snadné využití v reálném boji.

 

Jujitsu

Na začátek malý příběh...

 

Malý roztržitý vychovatel šógunových synů Chen-Yuan-Pin, doprovázený třemi tělesnými strážci, putoval krajinou, když je napadli banditi. Jeho samurajové vytáhli meče, ale před velkou přesilou je zase rezignovaně složili.

Zamyšlený stařík však vrazil do nejbližšího útočníka, vzápětí jej povalil na zem a v příštím okamžiku se vrhnul na ostatní. Ti se rozutekli. Zahanbení samurajové poklekli před staříkem a žádali ho, aby je vyučoval.

Svolil a prvního naučil vrhy (nage-waza), druhého páky a škrcení (gatame-waza) a třetího údery (atemi-waza). Po letech se tito tři rozešli do tří stran a založili tři školy: Fukuno-rjú, Miura-rjú a Isogari-rjú. Tak prý vzniklo jiu-jitsu.


 

MMA

Mixed Martial Arts

Smíšená bojová umění

Syntéza různých bojových stylů jako jsou: Muay-thai (Thajský box), Savate (La canne-Francouzský box), Karate apod. pro boj v postoji. Za nimi následují Judo, Zápas (řecko-římský a volný styl), Sambo (Samozaščita bez oružija-ruský zápasnický styl z poč.20.stol.podobný Judu) pro zápasnickou techniku a pro přechody na zem a za nimi Brazilské Jiu-Jitsu pro boj na zemi.

 

Kendo

Kendo

Nihon Kendó kata - když se řekne Kendó, většina lidí si okamžitě představí podivně vyhlížející bojovníky navlečené do zvláštního brnění a za velkého ryku mávající bambusovou tyčí. Pokusme se proniknout trochu hlouběji pod povrchní dojem až na samotné jádro a základy cvičení tohoto japonského bojového umění. Moderní Kendó bychom mohli rozdělit do dvou oblastí: Šinaj Kendó, tedy cvičení boje s pomocí ochranné výstroje bógu a cvičným mečem šinajem (komplexní systém různých cvičení, především kihon, suburi, různé tréninkové plnokontaktní drily, jako sekvence útoků a technik, útočné a obranné techniky, volný zapas, turnaje a další prvky) a Kendó kata, zjednodušeně nácvik pomocí simulovaného předepsaného souboje. Obě části na sebe přirozeně navazují a tvoří ucelený systém. V tomto článku se budeme věnovat právě Kendó kata.

 

Kobudo

Kobudo je umění míru! Výraz Kobudo v překladu znamená „ dávná cesta zastavujícího štítu “.Slovo „ štít “ zde představuje boj, ale v obranném, neagresivním pojetí. Takže správný význam Kobudo je „ dávná cesta zastavení boje “. Toto by ale mohlo být matoucí – jak může praktikování a studium dávných zbraní a potenciálně smrtících technik představovat mír ? Je to ale jednoduché. Mít schopnost použít zbraně správně vytváří mír. Jako příklad můžeme uvést osobu na kterou je chystán  útok a která pozvedne zbraň na svou obranu. Útočník může od svého úmyslu ustoupit pouhým spatřením obráncovy zbraně. Toto zastavilo boj . Zbraň vytvořila mír. Toto je pravá podstata Kobudo.

 

Hwarangdo

Hwarangdo

Hwarangdo je asijské bojové umění pocházející z Koreje. Je přibližně 2000 let staré a předpokládá se, že je i jedním z nejúčinnějších bojových umění vůbec. Zahrnuje velké množství bojových prvků z nejrůznějších bojových umění. V současné době prožívá svoji renesanci a některé jeho techniky jsou cvičeny a používány jako základní u bojových jednotek určených především pro plnění speciálních úkolů.

Krav Maga

Krav Maga
Krav Maga (hebrejsky קרב מגע, boj zblízka / spojit se s bojem) je bojové umění, které představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (IOS), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav Maga byla zařazena do učebních osnov izraelských středních škol, její techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství.
 

Ninjutsu

Ninjutsu
Ninjutsu (japonsky: 忍術), doslova přeloženo „umění nindžů“, byl ve feudálním Japonsku termín pro soubor schopností, které ovládala skupina lidí známých jako Ninjové – jedinci speciálně vycvičení pro špionáž, politické vraždění a guerrilový boj.
Ninjutsu začalo jako soubor schopností nutných k přežití, který vytvořila skupina lidí žijících v japonské provincii Iga. Tito lidé byli soběstační a měli silný, kladný vztah k přírodě.
Tyto techniky byly využívány k lovu a boji a vyvinuly se až na strategický základ bojových umění Ninjutsu. Ninjovské klany toto umění používaly k zajištění svého přežití v období politických nepokojů. Ninjutsu také zahrnovalo umění převleků, úniku, maskování, lukostřelby, medicíny, výbušnin a jedů.

 

Viet Vo Dao

Vovinam Viet vo dao
Moderní vietnamské bojové umění Viet vo dao vzniklo ze starých tajných umění buddhistických mnichů. Tradiční bojové praktiky země byly v roce 1938 sloučeny do jednotného systému.

Kalarippajat

Kalarippajat
Bojové umění Dhanur-védy učil své žáky Parašurám, který ho předal svým 21 žákům. Cvičení a bojové techniky se společně s buddhismem ve 4. století z Indie rozšířily do Číny a Japonska, kde se nadále vyvíjely a v současnosti jsou nejrozšířenější. Bojové umění Kalari, které se dodnes praktikuje v jihoindické Kerale, je asi nejautentičtějí škola původního indického bojového umění
 

Sambo

Sambo

Sambo (Samozaščita bez oružija - sebeobrana beze zbraně) je sovětský bojový systém založený na základě mnoha národních stylů. První zmínky o ruském národním bojovém umění se datují do časů Kyjevské Rusi. První jakési sjednocení dochází kolem roku 1881 se vznikem tajného Moskevského stylu, jenž čítal na 350 různých úderů, kopů a chvatů.

Iaido

Iaidó (japonsky: 居合道), (čti jako iaidó) je souhrný název pro některé způsoby japonského šermu. V překladu se dá slovo Iaidó zhruba vyložit jako „cesta duševní rovnováhy a okamžité reakce“. Způsob použití meče je v iaidó založen na skutečnosti, že již tasení meče z pochvy je bojovou akcí, při které se již útočníkův útok blokuje, odráží či se rovnou eliminuje samotný protivník.
Provedení technik je jenom jednou částí iaidó, druhou je posilování ducha a charakteru skrz cvičení technik meče, soustředění, způsob dýchání, ovládání těla, boků a tandenu, trpělivosti, udržení si pozornosti, klidu a rozvahy v situacích ohrožení života. Tréninkem a osvojováním iai principů se člověk učí přiměřeně reagovat na situace kolem sebe a tím udržovat rovnováhu ve svém okolí. To vše se pak při usilovném tréninku a vedení od učitelů prolíná do osobnosti cvičence a utváří tak jeho chování v životních situacích.
Cvičenci iaidó cvičí nejdříve techniky iai s dřevěným mečem (bokutó) s plastovou pochvou a posléze cvičí s mečem na iai (iaitó). Je obvyklé používat nejdříve tupý meč a posléze pokročilejší cvičenci cvičí s ostrým mečem (šinken). Iaidó je boj proti imaginárnímu (pomyslnému) nepříteli kasóteki.
 
(stránka 1 / 0)   

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce

Reklama