Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Kendo
30.11.2009
Administrator

Kendo

Nihon Kendó kata - když se řekne Kendó, většina lidí si okamžitě představí podivně vyhlížející bojovníky navlečené do zvláštního brnění a za velkého ryku mávající bambusovou tyčí. Pokusme se proniknout trochu hlouběji pod povrchní dojem až na samotné jádro a základy cvičení tohoto japonského bojového umění. Moderní Kendó bychom mohli rozdělit do dvou oblastí: Šinaj Kendó, tedy cvičení boje s pomocí ochranné výstroje bógu a cvičným mečem šinajem (komplexní systém různých cvičení, především kihon, suburi, různé tréninkové plnokontaktní drily, jako sekvence útoků a technik, útočné a obranné techniky, volný zapas, turnaje a další prvky) a Kendó kata, zjednodušeně nácvik pomocí simulovaného předepsaného souboje. Obě části na sebe přirozeně navazují a tvoří ucelený systém. V tomto článku se budeme věnovat právě Kendó kata.

 

Kendó kata

Musíme si uvědomit, že kata v této formě jsou po několik století se vyvíjející a ověřovaná forma výcviku, vytvářená a zdokonalovaná mistry, kteří studiu boje s mečem věnovali celý život a měli možnost si své metody a schopnosti ověřit v praxi. Díky přirozenému výběru, vyplývajícímu ze syrového faktu, že z konfrontace při boji na meče vyšel živý zpravidla pouze ten silnější, docházelo ke zdokonalování umění meče. Právě toto dědictví staletí zlepšování prostřednictvím studia i konfrontace obsahují kata v současném Kendó.


Historie
Abychom správně pochopili Kendó kata a porozuměli jejich významu musíme nahlédnout do historie boje s mečem v Japonsku.
Tradice boje s mečem sahá hluboko do japonské minulosti, o umění meče – Kendžucu – se hovoří obvykle od 12. století, kdy byla formována kasta samurajů. Hlavní zbraní těchto válečníků byl meč, katana, a jeho ovládnutí patřilo k jejich základním znalostem. Z historie známe několik set škol (stylů - rjú) Kendžucu z různých období. Právě kata, tedy simulované souboje, byly hlavní metodou výcviku umění meče klasických škol. V těchto sestavách byly v postatě „uloženy“ všechny specifické prvky a techniky dané školy a jejich studium a rozvíjení připravovalo cvičence na skutečný boj. Každá škola měla svou specifickou sadu kat.
Velký rozvoj škol Kendžucu nastal v takzvaném období Sengoku džidai, tedy období vnitřních válek trvajících od poloviny 15. století do začátku 17. století. V této době byla otázka dovednosti boje s mečem zásadním předpokladem k přežití. V následném období míru v éře Edo byly kata studovány a zdokonalovány nejen jako prostředek pro boj, ale i jako prostředek duševního seberozvoje. Jelikož již nebylo tolik příležitostí pro skutečné souboje a bitvy, začal být do výcviku zaváděn nový prvek – plnokontaktní cvičení s náhražkou meče a ochrannou výstrojí. Toto cvičení je zdokumentované právě z tohoto období, od konce 17. století (od poloviny 18. století můžeme mluvit o šinaji a bógu, jako prvotní podobě současných pomůcek cvičence). Přesto se dá říci, že hlavním prvkem výcviku byly stále kata.
Éra samurajů a starých škol končí s takzvanou restaurací Meidži 1866 – 1869. V tomto období skončila mezinárodní izolace Japonska a padl tokugawský šógunát - byl nahrazen moderním státem. Spolu s otevřením se světu a průmyslovou revolucí přišly i moderní zbraně a moderní způsob vedení války. Zbytky šógunátu se střetly s moderně vyzbrojenou císařskou armádou v roce 1868 a výsledek této války jasně prokázal účinnost organizované armády vyzbrojené podle Evropského vzoru puškami a děly. S tím přirozeně přišel i úpadek starých škol Kendžucu a ztráta zájmu o umění meče.
Pro zachování umění meče a také další vývoj Kendó/Kendžucu kata v období po restauraci Meidži je klíčová činnost nové policie, zejména Tokijské městské policie. Úspěšné Působení útvarů vyzbrojených meči na straně nové vlády během konfliktů se samurajskými klany inspirovalo policejní vedení k myšlence školit policisty ve starých bojových uměních, mimo jiné pak v Kendžucu/Kendó – to bylo zavedeno do osnov policejní akademie od roku 1880. Bylo však nutné sjednotit různé nauky a tak byla vytvořena jakási syntéza a průřez jednotlivými školami a mimo jiné i nová sada kata, které mohli provozovat všichni bez ohledu na své dosavadní vzdělání v rozličných klasických uměních. Nová škola se nazývala Keišičó rjú a nové formy Keišičó kata a poprvé byly předvedeny v roce 1886. Obojí je dodnes provozováno Tokijskou městskou policií souběžně s klasickým Kendó. Toto byl tedy první pohyb ve směru syntézy a sjednocení starých škol a vytvoření nového jednotného Kendžucu/Kendó a kata jako základ tohoto systému.
Až v samém konci 19. století se dostala “samurajská“ bojová umění mezi širokou veřejnost. V roce 1895 byla vytvořena Dai Nihon Butókukai, Velkojaponská společnost válečných umění. Jejím cílem byla popularizace bojových umění ve školách a u veřejnosti a organizace jejich rozvoje v celospolečenském měřítku. Bojová umění a tím i Kendžucu/Kendó byly zaváděny jako součást tělesné výchovy a rozvoje fyzických a duševních stránek žáků ve školství a tak i do života široké veřejnosti. Kendžucu/Kendó si rychle získalo obrovskou popularitu. Bylo však nutné vytvořit standard platný pro všechny, který by neupřednostňoval žádnou z klasických škol, a mimo jiné i unifikovanou sadu sestav kata na základě kata klasických škol. V roce 1905 byly představeny 3 kata, v roce 1912 v souvislosti se zavedením Kendó jako povinného předmětu na středních školách pak přišlo vyvrcholení těchto snah – Dai Nippon Teikoku Kendó Kata (honosný název znamená Velkojaponské císařské Kendó kata), které vytvořila komise mistrů, zástupců rozličných klasických škol Kendžucu. Jmenovitě Negiši Šingoro, Cudži Šimpei, Naitó Takaharu, Monna Tadaši a Takano Sasaburó (bývá uváděno celkem 23 mistrů).
Tato sada obsahovala 7 Tači-no-kata - sestav souboje se s dlouhými meči a 3 Kodači-no-kata, souboj krátkého proti dlouhému meči. Tato kata byla v průběhu 20. století několikrát mírně upravována, a pod názvem Nihon (Nippon) Kendó Kata je dnes cvičí současní kendisté.
V roce 2002 byla zavedena nová, doplňující sada devíti sestav pod zkráceným názvem Kihon kata (o ní viz dále).
Kendó kata a proč je cvičíme
Kendó kata je tedy simulovaný předepsaný souboj, ve kterém jeden útočí - učidači a druhý se brání pomocí techniky a vítězí - šidači. Učidači je v kata zároveň učitel - svým útokem učí žáka - šidačiho správným způsobem přijmout útok, provést správně příslušnou techniku.
Jak již bylo uvedeno výše, Kendó kata je „nejzákladnější základ“ Kendó, dá se říci, že vše ostatní, co se v Kendó cvičí, je postaveno právě na kata. Správným cvičením a pochopením kata tedy zároveň zlepšujeme své Kendó jako takové.
Kata se cvičí za použití dřevěných mečů bokkenů, případně se skutečnými meči, bez chráničů, seky a body se zastavují těsně před dopadem.
Při cvičení kata usilujeme o perfektní technické provedení a správnou formu bojového ducha. V kata bychom měli každým pohybem cítit napětí, jako by šlo o skutečný boj na život a na smrt. Každý sek nebo bodnutí by měly být vedeny tak, jako by byly prováděny ve skutečném souboji s úmyslem zabíjet. Je důležitý bojový duch a odhodlání, stejně jako zanšin, duševní stav ostražitosti. Je to velmi náročné duševní cvičení, které vyžaduje maximální koncentraci. Každá kata má svůj hluboký smysl a je důležité je pilně studovat. Aby bylo cvičení kata přínosné, je třeba provozovat jej správným způsobem a se vší vážností.
Kata doplňuje cvičení se šinajem (Šinaj Kendó), kde je použití v některých případech odlišné než u skutečného meče a člověk si může zafixovat špatné návyky. Nácvikem kata bychom si měli uvědomit samotné základní principy boje s mečem a implementovat je do cvičení se šinajem.
Kendó kata nás učí především:
• Provádět veškerá seknutí a bodnutí správnou technikou, která by ve skutečném boji s opravdovými meči byla efektivní. Především správným vedením meče při seknutí nebo bodnutí a úhlem čepele (hasudži).
• Správné vzdálenosti při provádění útoku - datocu-no-maai
• Správnému načasování akce
• Správným pohybům a čistotě techniky - díky provádění Kendó kata bez ochranné výstroje je zde jistá duševní atmosféra napětí a nebezpečí. Proto je kladen velký důraz na provedení veškerých pohybů, seků, bodnutí, technik atd. správným způsobem. Při Kendó kata se učíme provádět pohyby přirozeně, přesně a hbitě.
• Použití techniky skutečného meče - při cvičení se šinajem, který je lehčí a mírně odlišného tvaru než je skutečný meč, je provádění technik občas zrychlené a zkrácené oproti použití skutečného meče. Proto Kendó kata přirozeně doplňuje cvičení se šinajem, aby bylo i Kendó se šinajem v principu stejné jako se skutečným mečem.
• Rozvoj kigurai - Kata je více než jenom tělesné cvičení. Cvičení Kata by mělo rozvíjet i duševní stránku. Kigurai je fyzický i mentální postoj vyrovnanosti a důstojnosti. 
 

Kihon Kendó Kata”:
Kromě Nihon Kendó Kata, byly v roce 2002 zavedeny Kihon Kendó Kata (oficiální název je Bokutó ni joru Kendó kihon waza keikó hó - aplikace základních technik Kendó s bokutó). Je jich celkem devět a obsahují základní seky, vícenásobné útoky a obranné a útočné techniky. Cvičí se bez ochranné výstroje s dřevěnými bokkeny, podobně jako Nihon Kendó kata. Tyto techniky jsou snadno přenositelné do cvičení se šinajem a s bógu a zpět i pro úplného začátečníka.
Účelem těchto kata je lepší rozvoj cvičení základů (kihon) a etikety reihó a především zdůraznění principu šinaje jako zástupce skutečného meče, aby i dnešní kendisté lépe vnímali, že použití šinaje a meče je v principu stejné. Kihon Kendó kata je též vhodné jako příprava na cvičení Nihon Kendó Kata pro začátečníky.

 
O autorovi: Tomáš Berger, 27 let, 3. dan Kendó
Zdroj:
Bojovaumeni.cz

Související články ZDEzdroj: youtube.com
zobrazeno: 10396 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce