Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Mugisul
08.02.2010

Mugisul znamená - mugi (zbraň), sul (technika). Mugisul zahrnuje: Kumdo - bojové umění zaměřené na techniky s mečem, bongsul - bojové umění zaměřené na techniky s tyčí, ssang jul gon - bojové umění zaměřené na techniky s nunchaku. Mugisul je poměrně mladé bojové umění pocházející z Jižní Koreje. V čechách jej vyučuje
mistr LEE YOUN JAE ( 7.dan WTF TaekwonDo).


Brzy uvidíte na našich stránkách reportáž o tomto vyjímečném bojovém umění.
foto zdroj:
taehantkd.com
 
Česká asociace jihokorejských bojových umění ("ČAJBU") byla založena 1. února 2008 jako sdružení klubů, jejichž členové se kromě bojového umění taekwondo WTF věnují ještě jiným jihokorejským bojovým uměním jako jsou hapkido, hoshinsul a mugisul. Mugisul znamená - mugi (zbraň), sul (technika). Mugisul zahrnuje: kumdo - meč, bongsul - tyč, ssang jul gon - nunchaku.

Členství v ČAJBU umožňuje členům účastnit se zkoušek na technické stupně a zvyšovat si tak oficiálně svoji kvalifikaci v jednotlivých jihokorejských bojových uměních.
Kromě zkoušek a seminářů, které již probíhají, se do budoucna předpokládá i pořádání různých soutěží, závodů a zápasů.
BONGSUL:
Jako samostatné bojové umění byl bongsul v Koreji ustanoven poměrně nedávno, a to v roce 1986.
Překlad slova bongsul nám přímo charakterizuje, o jaké bojové umění se jedná.

Význam slova BONGSUL:
BONG - znamená tyč (dřevěná tyč)
SUL - znamená technika

O bongsul můžeme hovořit jako o bojovém umění využívajícím celou řadu útočných či obranných technik za pomoci dřevěné tyče. Hlavní význam bongsul spočívá v jeho využití v boji na dlouhou vzdálenost. Korejští mistři hovoří o bongsul jako o jedné z nejpřirozenějších technik boje a obrany. Svůj názor odůvodňují tak, že dřevěná tyč byl od pradávna hojně využívána jako zbraň, dokonce můžeme říct, že ji lidstvo používalo jako vůbec zbraň první. Dřevěná tyč se postupně vyvinula v dokonalejší zbraně, jakými jsou například oštep a další, podstatně modernější zbraně.

Bongsul je velmi účinným bojovým uměním, protože využívá rotační sílu dlouhé tyče. Oblíbeným bojovým uměním je ale zejména proto, že zvládnutí technik bongsul vyžaduje intenzivní trénink. Tím, že je tyč uchopena oběma rukama, se procvičuje každý sval v tělě.

Bongsul má 5 tzv. kibondongjak - základních sestav, cvičenci bongsul musejí postupně zvládnout 12 základních technik, 12 úderových technik, 8 technik obranných a ještě 4 techniky bodací.

HOSINSUL:
O hosinsul se hovoří jako o sebeobranné technice k vlastní účinné obraně ve chvíli, kdy je člověk napaden bez varování. Techniky hosinsul jsou určeny především pro odvrácení prvotního útoku, můžeme tedy říct, že se jedná o neagresivní, humánní bojové umění. Cvičenci hosinsul se učí poznat předem, jaký bude další protivníkův pohyb. Tato znalost jim umožní se účinně bránit, a to zejména pomocí bloků a pák.
Na rozdíl od jiných bojových umění je hosinsul umění neútočné a odvracení útoku protivníka se děje technikami, které maximálně šetří zdraví útočníka.
Hosinsul je určen na rozdíl od jiných sportů a bojových umění též lidem slabým, ženám, ale i starším lidem.
Význam slova HOSINSUL:
HO - ochrana
SIN - tělo
SUL - technika

HAPKIDO:
Bojové umění zformované v Koreji po druhé světové válce. Bojové techniky hapkido jsou založeny na využití pák na klouby, tlakových bodů, pádových technik, kopů a úderů. Hapkido klade důraz na kruhový a pasivní pohyb a především na kontrolu protivníka. V hapkidu je velice důležitá technika nohou a pevná pozice těla kvůli správnému provedení pákových technik.
Význam slova HAPKIDO:
HAP - znamená společně (ve významu harmonie duše a těla)
KI - život, tělesná energie
DO - cesta, cesta života, učení


NUNCHAKU (ssang jeol gon):

Na bojovém umění nunchaku je zajímavý jeho vývoj. Vypráví se, že původní nunchaku vznikly vlastně z cepu na vytloukání zrna, v případě Asie především rýže. Z kratší části cepu rotační silou vzniká poměrně účinná zbraň, kterou ovšem nebylo možné pohodlně nosit s sebou. A tak se postupně její delší dřevěná část zkrátila a vznilkly dodnes známé nunchaku. Klasická zbraň je tvořena dvěma krátkými dřevěnými tyčemi z velmi tvrdého dřeva spojenými řetězem.
Výuka nunchaku ale probíhá s nunchaku hliníkovými, takže nehrozí při dodržení zásad tréninku žádné nebezpečí úrazu.
Trénováním nunchaku dosahují cvičenci především takových dovedností, jakými jsou koordinace rukou (kdy jedna ruka často vytváří jiný pohyb než ruka druhá), stabilní postoj, rychlost a zapojení svalových partií horní části těla.

Význam slova ssang jeol gon (NUNCHAKU):
SSAN - dvojitý
JEOL - spojení
GON - dřevo

KOMDO:
Jedná se tedy o bojové umění, jehož zbraní je meč. Nové moderní komdo bylo ustanoveno v roce 1947, kdy byla založena Korejská komdo asociace. Bojové umění komdo se postupně stává stále oblíbenějším a tak v roce 2001 byla založena i Světová asociace komdo. Mistři bojového umění komdo používají ostré kovové meče. Trénink ovšem probíhá s meči dřevěnými a je velmi náročný. Tak jako tomu je i v jiných bojových uměních, existuje celá řada odnoží komdo, přičemž v TAEHAN DOJANG se vyučuje "Hedong Komdo," zaměřující se na původní styl boje s mečem muže proti muži - tzv. "styl bitevního pole."
Význam slova KOMDO:
KOM, často psáno kum - znamená meč
DO - znamená cesta
foto zdroj: taehantkd.com

článek převzat:
taehantkd.com
 zdroj: youtube.com
zobrazeno: 9384 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce