Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Shaolin wushu
19.02.2010

Shaolin Wushu  
Ohromené obecenstvo tleská až cirkusovému vystoupení, v jehož závěru mistr olizuje do červena zbarvený rozžhavený kov. Součástí představení je řada sestav se zbraněmi, připomínající gymnastické cvičení. Perfektní rovnováhu předvádějí cvičenci bojující proti sobě na dřevěných kůlech. Přerážejí se dřevěné tyče o paže, břicho i holou lebku. Precizní režie, ohromující výprava, včetně makety kláštera, špičková připravenost jednotlivých cvičenců. Atraktivní show. Takto ho známe dnes.

Historie chrámu Shaolin je opředena legendami. Ta nejrozšířenější a asi nejpravděpodobnější udává vznik stylu Shaolin Kung-fu do šestého století našeho letopočtu jej Buddhistickému světci Boddhidarmovi, který se svými se svými učedníky cestoval z Indie do Číny a několik let strávil v chrámu Shaolin, věnující se meditacím a Zen Buddhismu. Vzhledem ke špatnému fyzickému i psychickému stavu mnichů v klášteře, zavedl tento světec výuku 18 pohybů Lu Han, které měly zaručit, aby mniši při meditacích neusínali. O několik let se tyto cvičení rozšířily na 72 forem.
   
Podle podobnosti se stylem boje zvířat, odkud je většina forem boje „odkoukána“, se cvičení počalo dělit na pět základních stylů: drak, had, jeřáb, tygr a leopard. Moderní Kung-fu používá i později vzniklé styly (opice, Kudlanka nábožná, styl opilec…)
  
O tréninku v klášteře bylo napsáno velmi mnoho, většinou se však jedná pravděpodobně pouze o mýty. Jeden z nejznámějších tvrdí, že pokud se adept chce stát mnichem v klášteře Shaolin, musel obstát ve velmi tvrdé zkoušce, kde bojoval se cvičenými mnichy, musel uzvednout půl tuny vážící závaží, ubránit se, popřípadě uhnout letícím šípům, nožům či oštěpům, zvládnout testy výdrže a odolnosti proti bolesti. Další zkouška byla tvořená bludištěm, kde dlaždice po kontaktu s nohou, spouštěla ukrytý mechanismus, který aktivoval útok dřevěných figurín, vybavených ostrými zbraněmi. Poslední zkoušku tvořila urna naplněná rozpálenými kameny, které musel adept zvednout předloktími. Tak se mu na levou ruku vypálil tygr a na pravou drak.
  
I když se jedná pouze o mýtus, život v klášteře nebyl pro mnichy nikdy jednoduchý. Budíček ve čtyři hodiny ráno, krátká rozcvička a meditace. Po tréninku bojových umění denní povinnosti, jako práce v klášteře, na záhonech či na polích. A opět další trénink, další meditace…
  
Bojové umění mnichů si cenili i Čínští císaři. Mniši byli povoláváni na pomoc do válek a odměnou za jejich hrdinství byl klášteru roku 968 udělen titul „První klášter pod nebesy“. Později klášter vyhlásil neutralitu, ale i přesto byl několikrát do základů vypálen, vždy však novými členy znovu vybudován a obnovena tradice bojových umění.    Dnešní Shaolin, přestože mniši dál v ústranní tvrdě trénují, je založen na komerční bázi. Ročně zde absolvuje tréninkový cyklus na dva miliony turistů v klimatizovaném prostředí s bary a všemožným luxusem. Výhodou bezesporu zůstává přítomnost špičkových trenérů.

V klášteře Shaolin vzniklo mnoho stylů Kung-fu. Některé zanikly, jiné se v nezměněné podobě používají dodnes, další prošly tisíciletým vývojem a jsou neustále zdokonalovány.
  
Díky velkému výběrů Kung-fu si každý cvičenec může zvolit ten, který mu nejvíce vyhovuje. Tréninky jsou zpočátku na osvojení pohybů a postojů, po jejichž zvládnutí student přechází k pěstním sestavám a sestavám se zbraněmi, kterých je ohromný výběr: hůl, šavle, meč, řetězový bič, kopí, halapartna, párové háky, trojdílná tyč a další. K vrcholům pak patří imitační cvičení stylů (orel, opice, had, tygr…).

Převzato:

spiritedchoice.wz.cz
zdroj: youtube.com

zobrazeno: 11658 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce