Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Taekwondo WTF
16.12.2009
Administrator

TAEKWONDO je korejské bojové umění staré tisíce let. Přeloženo do češtiny, znamená cestu sebeobrany prostřednictvím rukou a nohou. Vyznačuje se lehkostí, rychlostí, energií a elegancí pohybu. Historicky mělo jiné názvy, ale stejně jako nese toto umění moderní pojmenování TAEKWONDO, má také moderní podobu, která se neprojevuje pouze v sebeobranném boji, ale i ve sportu a zábavě. Ostatně na korejském poloostrově se nikdy necvičilo pouze za účelem strohé sebeobrany. Přátelské zápasy pořádané po celé zemi sloužily k zábavě a potěšení z udatnosti. Od roku 2000 patří TAEKWONDO mezi olympijské disciplíny.
 

Principy a filozofie:
Síla v TAEKWONDO vychází z uvolněnosti, rychlosti a uvědomění si vlastního těla v klidu i pohybu. V tréninku je nejdůležitější píle, vlastní disciplína a vzájemná úcta. Podstatné je umět efektivně používat techniku s minimálním úsilím a maximálním účinkem. Techniky jsou cvičeny plynule, vyváženě a v dobrém rozpoložení mysli. Filozofie bojových umění, které ve svém názvu na konci obsahují slovo DO, jež znamená cestu, je spojená s dlouhodobou prací na sobě samotném a se zkoumáním celé své bytosti.

Technické sestavy:
V sestavách se do plynulého a dynamického celku spojují postoje, kroky, údery, kopy a bloky s ideální přesností a koordinací pohybu i energie. Sestavy jsou také jedním ze základních pilířů v systému zkoušek na technické stupně.

Sebeobrana:
Je postavena na vnímání protivníka v souvislostech, směru jeho útoku a způsobu, jak se protivníkově síle s použitím techniky vyhnout. Důležitá je rozvaha a klid, dobrá spolupráce těla i ducha. Nejlepší sebeobranou je konfliktu předejít.

Akrobacie:
Je určená pro mladé adepty a obsahuje kotrmelce a pády, hvězdy, stojky, most, přemety, salta atd. a kombinací jednotlivých prvků. Jde o spojení gymnastiky upravené pro bojová umění spolu s variantami kopů ve výskocích.

Sportovní boj:
Po zvládnutí základních technik může začít nácvik sportovních soubojů. Používají se chrániče trupu, holení, předloktí, helma a suspenzor, které zajišťují potřebnou ochranu zdraví. Jde o plnokontaktní sport a jsou přesně stanovená pravidla a předpisy, kterými se zápasy řídí tak, aby nedocházelo ke zraněním. Na zápasech jsou přítomni školení rozhodčí. Prostřednictvím sportovního boje posilujeme ducha, učíme se odvaze, disciplíně, čestnosti, samostatnosti i týmové spolupráci.

Hry a soutěže:
Jsou zvlášť důležité při tréninku dětí. Pěstuje se orientace v prostoru, koordinace těla, rychlost, hbitost, vnímavost, projevení se, prosazení se, zábava.

Posílení těla a ducha:
Součástí každého tréninku je zahřátí, rozcvička, protahování, techniky a fyzička. Na konec je zařazeno uklidnění - meditace.

Cvičení Taekwondo je určeno jak pro děti, mládež a dospělé tak i pro generaci středního i staršího věku. Zkrátka pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Pro každou věkovou skupinu je trénink upraven odpovídajícím způsobem.

Historie Taekwondo
Taekwondo v sobě spojuje historické kořeny a tradice s moderním pojetím cvičení a výuky.
Pro Koreu i Taekwondo, resp. všechna korejská bojová umění nastala mezi roky 1910 až 1945 doba temna, kterou představovala okupace Japonskem. Do té doby žila Korea nezávisle i na svém „starším bratrovi" Číně. Po roce 1945, po osvobození Koreje se potlačená kultura a tradice znovu obnovily a začaly rozvíjet. Proto se v roce 1955 setkali zástupci nejvýznamnějších škol, aby se dohodli a vytvořili jednotný styl, jednotné bojové umění, pro které přijali název TAEKWONDO. Taekwondo tak navazuje na staré styly nazývané Taekyon a Subaku.


Dalšími důležitými momenty pro celosvětový rozvoj taekwondo byly následující události a data:
- 16. září 1961 byla založena Korejská asociace taekwondo.
- v šedesátých letech začal největší rozvoj sportovních pravidel a chráničů, a korejští mistři začali takwondo šířít po celém světě
- v roce 1972 byl postaven Kukkiwon - škola mistrů a centrum světového taekwondo
- 25.-27. května 1973 se konalo v Soulu 1. Mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 19 zemí. 28. května byla založena Světová federace taekwondo - WTF, jejímž prezidentem je až do dnešních dnů Dr. Un Yong Kim
- v současné době má WTF cca 130 členských zemí a sdružuje více než 30 milionů cvičenců
- v roce 1988 bylo taekwondo poprvé jako ukázkový sport na 24.OH v Soulu a v roce 1992 v Barceloně také jako ukázkový
- v září 1996 bylo schváleno jako oficiální olympijský sport pro OH v roce 2000 v Sydney


Posuneme-li se ovšem do dávné historie, pak první zdokumentované zmínky o bojových uměních na území dnešní Koreje pocházejí zhruba ze začátku našeho letopočtu, kdy se na korejském poloostrově zformovalo společenství Samguk - Tři království :
Kogurjo ( 37 před n. l. - 668 n. l. ) Silla ( 57 před n. l. - 935 n. l. ) Päkče ( 18 před n. l. - 600 n. l. )
Království Kogurjo se rozkládalo v Jižní Mančurii na severu poloostrova, kde mělo v provincii Tunsko své hlavní město. V této provincii byly nalezeny hrobky dynastie Kogurjo - Mujong-čong a Kakču-čong. Nástěnné malby v těchto hrobkách ukazují dva muže zápasící tváří v tvář v postojích velice podobných postojům dnešního TAEKWONDO. Obě hrobky byly postaveny v letech 3 - 427 n. l., a v písemných dokumentech z té doby se mluví o bojovém systému taekyon.


Největší roli sehrála bojová umění v království Silla. Silla se rozprostíralo v jihovýchodní části poloostrova. V jeho hlavním městě Kjongdžu byly nalezeny buddhistické kamenné sochy, vytesané ve velké věži Kumgang v chrámě Sokkuram náležejícímu klášteru Pulguksa, stojící proti sobě v bojových postojích. Silla bylo známé zejména kvůli rytířské skupině Hwarang. Byla to polovojenská výchovná a společenská organizace, do které mohli vstoupit jen mladí lidé ze vznešených rodin. Jejich úkolem bylo zušlechťovat tělo a mysl a v případě potřeby bránit zemi. Věnovali se proto nácviku různých dovedností, z nichž jednou byl subak - boj beze zbraní.


V království Päkče nebyla bojová umění oficiálně podporována, a proto je tam cvičili jenom prostí lidé.
Archeologické nálezy, jako nástěnné malby v hrobkách, skalní sochy pagod, klášterů a mnoho roztroušených popisů v písemných dokumentech ukazují, že mnoho studií bojových postojů a pohybů se téměř shoduje se současnými postoji a formami taekwondo.

V roce 668 se všechna království sjednotila v jedno - sjednocenou Sillu, kterou v roce 935 vystřídala dynastie Korjo, podle které nese jméno současná Korea. V období dynastie Korjo začal velký rozvoj a šíření bojových umění jak mezi obyvatelstvem, tak ve vojenských složkách. Znalost subaku se stala jakousi vstupní branou do armády a zkouškou na vyšší vojenské hodnosti. Největšího rozmachu dosáhla bojová umění v době panování krále Ui-džonga, v letech 1147 - 1170, který byl největším podpůrcem subaku. V té době se pořádalo množství turnajů v rámci národních festivalů.


Dynastii Korjo vystřídala v roce 1392 dynastie Čoson, známější pod jménem I. V tomto období se subak a taekyon staly důležitou sportovní aktivitou obyvatelstva. Konalo se množství zápasů a podle jejich výsledků probíhal také výběr do armády. Subaku se dostávalo mnoho pozornosti, jak od královského dvora, tak od obyčejných lidí. V druhé polovině dynastie I důležitost subaku jako bojového umění začala klesat. Subak zůstal jako rekreační aktivita pro obyčejné lidi. Nicméně v roce 1790 byla na příkaz krále Čong-džo vydaná kniha bojových umění Mu Je Dobo Tongdži, ilustrovaná učebnice, ve které největší kapitoly patřily právě subaku a taekyonu.


Konec dynastie I se datuje do roku 1910, kdy došlo k obsazení Koreje japonskými vojsky. Koloniální nadvláda Japonska trvala až do roku 1945. V tomto období byl vyhlášen zákaz všech korejských aktivit, kultury, jazyka a taky bojových umění. Mistři a žáci subaku a taekyonu pokračovali v tréninku v tajnosti.

zdroj:
hirundo.cz
tkdzlatniljiljani.org

Související články ZDE

zdroj: youtube.com

zobrazeno: 11281 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce