Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Musado
19.02.2010

Základem pro vznik Musado se stalo, stejně jako u Samba, několikero bojových technik. Nejhlavnější směry vycházejí z prastarých korejských Mu Sul stylů: Koong jong Mu Sul, Bulkyo Mu Sul a Sado Mu Sul.

Zakladatelem Musada však překvapivě není žádný s Asiatů, ale němec Herbert Grudzenski. Tento muž, který vyrůstal v prostředí pouličních válek mezi mladistvými gangy ve vybombardovaných domech po 2. světové válce, začal ve 12 letech trénovat Judo. Jakožto nejmladší člen oddílu však dlouho pouze stavěl tatami svým starším kolegům. Později byl vybrán do reprezentačního výběru a začal trénovat i Jiu-Jitsu a Aikido, kde se stal již ve 20. letech nositelem černého pásu. 
  
V roce 1970, po ukončení své dobrovolné vojenské služby v Bundeswehru u výsadkových jednotek, založil svou vlastní školu asijských umění, kde nejenom učil, ale s přispěním mnoha mistrů zdokonaloval i sebe. Začátkem 80. let pak své znalosti utřídil a vytvořil z nich, na žádost Bundeswehru, nové bojové umění, které nazval Musado Military Vombat Systém (Vojenský bojový systém Musado)
  


Musado, přestože dodržuje základní asijské principy a technické postupy, je přizpůsobeno potřebám a možnostem Evropanů. Protože se v Musadu nepořádají soutěže, nemůžeme je nazvat sportem. Jedná se spíše. Jedná se spíše o účinnou sebeobranu. Její nosnou částí jsou, stejně jako v karate, postoje, kryty, kopy a údery. V boji na krátkou vzdálenost se pak v Musadu přechází na prvky z juda a jiu-jitsu. Tedy páky, škrcení, přehozy a podmety.    Musado je nejen bojové umění, ale i forma životního stylu. Učí člověka přemáhat strach a čelit těžkostem. Vyučuje lidskosti, sebeovládání a rozvíjí fyzickou a duševní kondici člověka. Je jednou z cest k získání tělesné rovnováhy. Tradiční Musado je určeno především civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu. Vychází z principu nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy, kdy bojové umění představovalo jednu z cest osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání.
  
Ve všech asijských bojových uměních se mísí několik základních náboženských a filozofických směrů, především buddhismus, zen buddhismus, taoismus a konfucianismus. Tyto směry ovlivnily také základní etiku Musada, kterou se musí řídit každý žák. Každý student je povinen znát kodex cti válečníka Musado, který je tvořen z pěti částí:

1. Věrnost vlastní zemi
2. Věrnost učení i učiteli a úcta k rodičům
3. Důvěra a bratrství mezi přáteli
4. Odvaha vůči nepříteli
5. Nikdy bezdůvodně nezabít

Dále je nutné dodržovat devět ctností: humanitu, spravedlnost, zdvořilost, moudrost, důvěru, dobrotivost, pravdivost, věrnost a odvážnost.

 Výcvik Musado je rozdělen do 4 částí:

 Wae gong (vnější síla) - obsahuje techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné
 ruce, boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
 Nae gong (vnitřní síla) - obsahuje techniky pro meditaci, koncentraci a dechová cvičení.
 Shin gong (mentální síla) – obsahuje techniky pro rozvoj vnitřní a mentální energie.
 Moo gi gong (síla zbraně) – obsahuje techniky pro rozvoj techniky dovednosti boje se zbraněmi.

Vzhledem k tomu, že korejské bojové techniky obsažené v Musado MCS byly přizpůsobeny možnostem a schopnostem řadového policisty či vojáka, skýtá tento systém několik základních výhod při jeho výcviku: nevyžaduje speciální tělesnou sílu nebo akrobatické prvky.Obsahuje jednoduché pohyby, které vycházejí z přirozených možností jednotlivce. Učí použít každý dosažitelný předmět jako zbraň. Učí, jak boj, v co nejkratší době boj ukončit. Vychází z potřeb policisty nebo vojáka a je proto zaměřen na jeho výzbroj a výstroj. Byl vyvinut pouze pro řešení krizových situací, nikoliv jako sport. Obsažené techniky byly prověřeny nesčetnými zápasy v dlouholeté historii lidstva.  

Převzato:
spiritedchoice.wz.cz

zdroj: youtube.com

zobrazeno: 24198 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce