Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Generál Choi Hong Hi
15.07.2013
Administrator

Generál Choi Hong-hi
„Do posledního dne svého života budu cvičit taekwondo. A věřím, že i potom!“

Toto je slavný výrok korejského generála Choi Hong-hi. Jen velmi málo lidí se stalo ještě během svého života legendou. Tento zakladatel moderního umění sebeobrany taekwon-do mezi ně patří.
 
Generál Choi Hong-hi (čti – čhe honghi) se narodil 9. listopadu 1918 v malé korejské vesnici na severu země. Tehdy byla Korea již dlouhá léta okupována sousedním Japonskem a Choi se od mládí aktivně zapojoval do všech akcí za její osamostatnění, kvůli čemuž byl také vyloučen ze školy. Na univerzitu se znovu zapsal v devatenácti letech, když odešel do Japonska, kde chtěl poznávat vlivy přicházející západní kultury. Těsně před odjezdem se však svou vinou zapletl do rvačky, ze které sice vyšel vítězně, ale věděl, že při svém návratu bude mít veliké problémy, pokud se nenaučí dobře bojovat. Možná i proto se v Japonsku tak usilovně věnoval tradičnímu karate. Pod vedením mistra Funakoshiho po letech usilovné práce dosáhl technického stupně 2. Dan. V zemi vycházejícího slunce Choie zastihla 2. světová válka. Jako Korejec byl nucen bojovat v japonské armádě. Ještě během výcviku společně s několika dalšími krajany dezertoval. Avšak už po několika dnech ho vojáci dopadli a uvěznili. Následně byl odsouzen k trestu smrti. Zachránila ho spojenecká vojska, jejichž vítězství přišlo pouhé tři dny před plánovanou popravou.
Tento zážitek se stal pro Choie zlomovým okamžikem v celém jeho životě a zásadně ovlivnil jeho další rozhodnutí. Ihned po svém propuštění z vězení se Choi vydal do Soulu, kde s pomocí americké armády a dalších válečných veteránů stál u zrodu první pravoplatné jihokorejské armády. Vzhledem ke svým znalostem karate už od začátku prosazoval zařazení bojového umění do výcviku vojáků. Avšak svědomí, hrdost a prožitá příkoří mu nedovolily vyučovat v Koreji styl, který je původem z Japonska. Na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci proto začat vytvářet styl zcela nový, vhodný pro korejské síly.
V roce 1949 dostal rozkaz jít studovat vojenskou školu ve Spojených státech amerických. Do Koreje se vrátil v době, kdy již probíhala korejská válka (1950–1953). Během ní byl povýšen na generála a po nastolení příměří byl pověřen vrchním velením armády, aby pomohl zorganizovat a následně vést poslední vytvořenou korejskou pěší vojenskou divizi s pořadovým číslem 29. Tato divize se stala později známá spíše jako „pěstní divize“, protože kombinací vojenského drilu s výcvikem bojového umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci uměli bojovat jak se zbraněmi, tak bez nich.
Základy zcela nového stylu generál Choi dokončil v roce 1954, téměř po devíti letech práce. Protože se velmi lišil od všech do té doby známých bojových umění, bylo nutné ho již nějak pojmenovat. Památného dne 11. dubna 1955 tak generál Choi v Soulu oficiálně představil veřejnosti taekwon-do (čti – thekvondo). Představením nového, moderního bojového umění se mu splnil jeden životní sen. Tím druhým bylo rozšířit taekwon-do mimo armádu a do celého světa, aby lidé především díky němu zpětně poznávali Koreu i její národ a už nikdy nedovolili její okupaci Japonskem či jinou zemí. Proto začal podnikat propagační a exhibiční cesty do zahraničí. Všude, kam jeho tým zavítal, si tento styl ihned získal značnou popularitu. Každý totiž okamžitě mohl vidět jeho funkčnost a praktičnost. Legendární se staly konfrontační zápasy s jinými bojovými uměními, ve kterých za taekwon-do nastupoval Park Jong-soo. Nikdy nebyl poražen. Mezi první země, kde se mimo Jižní Koreu začalo taekwon-do vyučovat, patřil Vietnam, Malajsie a Čína.
S cílem šířit nový styl po celém světě byla 22. března 1966 v Soulu ustavena Mezinárodní federace taekwon-do (ITF). Mimo to se tak celosvětově sjednotila kritéria pro získávání žákovských a mistrovských technických stupňů, ujednotila se výuka a byla nově představena také možnost soutěžení. Generál Choi představil čtyři soutěžní disciplíny (technické sestavy, semikontaktní zápas, silové přerážení a speciální techniky), systém soutěžení a přesná pravidla. Zakládajícími členy ITF byly Jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. Během prvních tří let se pak tato organizace rozrostla na 30 zemí. Prezidentem ITF se stal samozřejmě generál Choi.
Čestný 1. dan v taekwondu získala koncem 60. let tehdy ještě poměrně neznámá hvězda stříbrného plátna Bruce Lee. Generál Choi se s ním setkal při návštěvě Spojených států v jeho restauraci. I když Bruce Lee studoval čínský styl kung-fu, generál ocenil jeho dovednosti.
Přestože Koreu tolik proslavil, v roce 1972 musel Choi společně s mnoha dalšími mistry taekwon-do odejít do exilu v Kanadě. Příčinou byl státní převrat, zavedení diktátorského režimu nového prezidenta Park Chung-hi a snaha o zneužití taekwonda jako politického nástroje k upevnění moci, s čímž generál Choi nesouhlasil. Od té doby žil mimo území Jižní Koreje, převážně v Kanadě. Také sídlo ITF se přesunulo, nejprve do Kanady a později do Rakouska, aby se mohlo snáze rozšiřovat do zemí tehdejšího východního socialistického bloku.
Nový korejský prezident Park Chung-hi se odmítal smířit s tím, že by Korejský poloostrov přestal být centrem tolik populárního stylu. Proto dal příkaz náměstkovi prezidentské ochranky Kim Un-yongovi, aby ihned převzal nejprve Korejský svaz taekwon-do a následně založil novou mezinárodní federaci, která by ITF přímo konkurovala. Protože však měl generál Choi licencovaný název i techniky, museli vymyslet název co nejvíce podobný a pak také jiné techniky i názvosloví. V květnu 1973 tak vznikla za přímé podpory jihokorejské vlády Světová federace taekwondo (WTF) a „nové“ taekwondo, psané už bez pomlčky. Prezidentem nové organizace se stal Kim Un-yong. Jako svůj hlavní cíl si vytyčil dostat se na olympijské hry, čemuž podřídil veškerou svou další činnost. To se mu před několika málo lety také podařilo, i když nedlouho poté musel kvůli korupci opustit místo jak prezidenta WTF, tak funkci místopředsedy mezinárodního olympijského výboru. Generála Choie nicméně částečně těšilo, že se objevili jeho napodobovatelé, protože to svědčilo o tom, že je jeho taekwondo zřejmě docela dobré, když stojí za to ho napodobovat.
Avšak tyto události v Jižní Koreji nebránily Choiově kariéře. V roce 1974 se v kanadském Montrealu konalo historicky první mistrovství světa v soutěžním taekwon-do. O necelých deset let později poprvé vydal knižně své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwon-do. Ta obsahuje více než 4000 stran kompletních informací o taekwondu. Před několika málo lety, v roce 1999, přijal Choi svou poslední významnou funkci. Stal se prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her. Tato celosvětová federace pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů, přičemž jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění, což je obdoba známých olympijských her.
Při svých nesčetných cestách po celém světě generál Choi také několikrát navštívil Českou republiku. V letech 1994, 1996 a 1998 u nás osobně vedl třídenní mezinárodní technické semináře.
Bohužel 15. června 2002 ve věku 84 let náhle podlehl rakovině. Ještě pár měsíců před svou smrtí přitom osobně vedl svůj poslední velký mezinárodní seminář. Také na něm všem studentům připomínal, že celý svět se již velice dobře naučil techniky taekwon-do, avšak mnozí stále ještě nerozumějí nebo nechtějí rozumět morální stránce taekwonda. Tu generál Choi shrnul do slibu a pěti hlavních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch (odvaha).
Dnes se taekwon-do vyučuje již ve 145 zemích celého světa a patří mezi jedno z nejpopulárnějších umění sebeobrany na světě. „Dnešní svět je zkorumpovaný a plný bláznů. O to více je potřeba taekwondu dobře porozumět po všech stránkách a vždy se chovat v souladu s danými zásadami,“ opakoval často generál Choi všem svým žákům.
Generál Choi Hong Hi byl až do své smrti prezidentem jednotné Mezinárodní federace taekwon-do (ITF).
Generál Choi Hong-hi, podrobný životopis v datech
1918
•  09.11.1918 - Dle východního kalendáře se Choi Hong-hi narodil v tento den. Dle západního kalendáře tento den vychází sice až na 22.12.1918, nicméně Choi si zvolil jako datum svého narození listopadový termín.
1919
•  01.03.1919 - Počátek celonárodního hnutí za nezávislost Koreje nad Japonskem. Na počest tohoto povstání pojmenoval později Choi jednu sestavu Sam il, kde Sam znamená 3 a il znamená 1, tedy třetí měsíc, první den.
1937
•  Choi odjíždí z Koreje do Japonska, aby mohl dále studovat.
1943
•  20.10.1943 - Choi je jako jeden z mnoha dalších okupovaných korejců přinucen vstoupit do japonské armády, následně je vyslán společně s ostatními korejci do Koreje k vojenskému výcviku, odkud ale utíká a je na něj vydán zatykač za dezerci. Později je chycen a nejprve odsouzen k sedmiletému vězení, které je následně změněno na trest smrti. Ten měl být vykonán 18.8.1945.
1945
•  15.08.1945 - Konec 2. světové války, který znamená také propuštění všech válečných zajatců tím také okamžitá anulace rozsudku smrti nad Choiem.
•  18.08.1945 - Měl být Choi popraven za dezerci z japonské armády. Pouze kapitulace Japonska a ukončení 2. světové války o tři dny dříve mu zachránily život.
1949
•  Choi na svatební cestě dostává rozkaz odjet studovat vojenskou školu ve Fort Benningu v USA. Přestože nechce svou ženu opustit, je jako voják nucen splnit rozkaz. Svatební cestu ukončuje a pod vedením plukovníka Choi Duk-shina odjíždí společně s dalšími třemi korejskými důstojníky první lodí do USA.
1950
•  23.06.1950 - Choi úspěšně absolvuje vojenskou školu v USA, kam byl Korejskou republikou před rokem vyslán.
•  25.06.1950 - Útokem vojáků ze severní části Korejského poloostrova na jižní část začíná korejská válka.
1953
•  Generál Choi dostává rozkaz založit poslední, 29. pěchotní divizi korejské armády. V ní začal ihned vyučovat nově vyvíjené válečnické umění. Všem členům této divize vydal také v té době nezvyklý rozkaz, kdy v rámci tréninku mohli vojáci udeřit každého bez ohledu na vojenskou hodnost. Tato pěchotní divize se stala v korejské armádě ojedinělou, protože všichni vojáci v ní byli schopni bojovat jak se zbraněmi, tak i bez nich. Divizi se také pro toto (a pro číslo 9, které v korejských znacích vypadá jako pěst) začalo brzy říkat "pěstní divize".
1954
•  červen 1954 - Na slavnosti na počest čtvrtých narozenin 2. vojenského sboru veřejně vystupují s třicetiminutovou ukázkou válečnického umění také členové 29. "pěstní" divize. Prezidentu Rhee Seung-manu se toto velice líbí a prohlašuje, že chce, aby toto umění cvičili do budoucna všichni korejští vojáci. Proto je vybudován institut a vojenská tělocvična On Do Kwan (v překladu "má cesta"), kde se začínají vychovávat noví instruktoři tohoto válečnického umění, tehdy ještě nazývaného Tang Soo (japonské karate).
1955
•  11.04.1955 - Představení moderního umění sebeobrany a válečnického umění taekwonda světové veřejnosti
1966
•  22.03.1966 ustavení Mezinárodní federace taekwon-do (ITF), zakládající země : Korejská republika, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. Prezidentem zvolen generál Choi Hong-hi.
1972
•  Odchod do dobrovolného exilu do Kanady, kde mu podmínky pro život zajišťuje Park Joong-soo (dnes 9. dan). Odchod je na základě státního převratu a zavedení diktátorského režimu v Korejské republice prezidentem Park Chung-hi a jeho snaha o zneužití taekwonda jako politického nástroje k upevnění své moci.
1973
•  Vzniká v Korejské republice Světová federace taekwon-do (WTF) jako reakce na Choiův odchod do exilu. Federaci zakládá na přímý rozkaz prezidenta Park Chung-hio náměstek prezidentské ochranky Kim Un-yong, přičemž se také hned stává prezidentam WTF.
1974
•  04.10. - 05.10.1974 - 1. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Montrealu v Kanadě.
1978
•  09.09. - 10.09.1978 - 2. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Oklahomě v USA.
1981
•  07.08. - 09.08.1981 - 3. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Resistencii v Argentině.
1983
•  Choi vydává poprvé svou 15-ti dílnou encyklopedii taekwonda. Ta obsahuje na více jak 4.000 stranách kompletní informace o taekwondu.
 1984
•  20.04. - 23.04.1984 - 4. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Glasgow ve Skotsku.
1987
•  22.05. - 24.05.1987 - 5. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Aténách v Řecku.
 1988
•  08.04. - 10.04.1988 - 6. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Budapešti v Maďarsku. Tohoto mistrovství se již poprvé zůčastnili jako pozorovatelé také čeští studenti společně s mistrem Hwang Ho-yongem.
 1990
•  18.08. - 21.08.1990 - 7. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Montrealu v Kanadě.
•  1990 Generál Choi se názorově rozchází s jedním ze svých nejbližších spolupracovníků, a to s mistrem Park Jung Tae. Ten následně zakládá Světovou federaci Taekwon-do (GTF) a stává se v ní prvním prezidentem, přičemž část jeho žáků odchází s ním. 11. dubna 2002 mistr Park umírá na rakovinu. Naneštěstí je to v době, kdy se opět začíná vážně mluvit o tom, že se mistr Park opět vrátí zpět ke generálovi. V současné době GTF ještě funguje (prezidentem je Linda Park, žena mistra Parka), avšak ve většině zemí světa je neaktivní.
1992
•  10.09. - 15.09.1990 - 8. mistrovství světa seniorů v taekwon-do (ITF), které se konalo v Pchjongjangu v KLDR. Historicky poprvé zde také soutěžila česká reprezentace, která zde získala stříbrné medaile v silovém přerážení týmů.
1994
•  ITF a generál Choi poprvé v historii pořádá oficiální mezinárodní seminář ITF také v České republice, a to v konkrétně na FTVS UK v Praze.
1998
•  ITF a generál Choi pořádá 2. oficiální mezinárodní seminář ITF v České republice, a to opět na FTVS UK v Praze.
1999
•  25.06. - 27.06.1999 - ITF a generál Choi pořádá 3. a poslední oficiální mezinárodní seminář ITF v České republice, a to v jihočeské Třeboni.
•  Choi se stává prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her (IMGC). Tato celosvětová federace pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů, přičemž jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění, což je obdoba známých olympijských her.
2002
•  15.06.2002 Choi prohrává boj se zákeřnou rakovinou a ve věku 84 let v hlavním městě KLDR v Pchjongjangu umírá. Zde je také pohřben.

 

Generál Choi Hong-hi : rozhovor


 

český překlad: Alena Barešová  
článek a fotky převzaty:
www.choi.cz
zdroj: www.youtube.com

zobrazeno: 4967 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce